Avel

 

Visst är det lätt att få en romantisk bild av hur det är att vara kattuppfödare. Att få gosa med söta kattungar hela tiden och att få vara med om livets mirakel med födelse. Detta rosa skimmer kring kattuppfödningen är tyvärr inte helt med sanningen överstämmande. Kattuppfödning är så mycket mer komplex än bara få gulliga kattungar och blir för det mesta en kostbar historia.

Ansvar
Det finns en del frågor som vara klokt att ställa sig innan man börjar fundera mer allvarligt på att bli uppfödare:
Varför vill jag avla?

Vad är målet med min avel?

Hur väljer jag rätt avelsdjur?

Tillför jag något till rasen med min kunskap och min katts linjer?

Vilka risker för sjukdomar finns det i linjerna, vilka katter bör jag undvika helt i linjerna pga av t ex. HCM-risk där dubbla anlag kan få förödande konsekvenser för en hel kull.

Har jag foundation i linjerna att ta hänsyn till som i vissa fall (men långt ifrån alla eftersom många katter HCM-testas utan resultat i Pawpeds) kan ha okänd hälsostatus bakåt. Alla dessa linjer ska hanteras med försiktighet och långsam avel är viktig på de djur man ändå anser vara lämpliga.

Viktigaste frågan kanske är: Har jag tillräcklig kunskap att vara kritisk och objektiv om mina djur är lämpliga avelsdjur? 

 

Och tyvärr har det de senaste åren blivit allt vanligare att man väljer att avla på sin raskatt trots att den var såld till sällskap, eller att man saknar rätt kunskap i avel. Orsaken till avelstankar är oftast att honan är så "fin" eller fått bra bedömningar på utställningar.. Utställningsframgångar i sig är aldrig en orsak till avel. En seglivad myt som håller sig kvar är att honan "mår bra" av att få en kull, trots att det snarare är så att alla katter mår bäst av att kastreras innan de når fertilitet

 

Det är ditt ansvar inte bara enligt lag utan även ett moraliskt ansvar gentemot din ras du bestämt dig att börja förvalta över att som uppfödare att ha tillräckligt god kunskap att kunna förmedla kunskap och information till dina köpare.

 

Vill inte vara uppfödare men...

.. vill bara ta en kull eller två är en vanlig fras jag hör från kattungeintressenter. Det man ska vara medveten om är att oavsett antalet kullar blir du en uppfödare redan vid första kullen, och med det följer kostnader för hälsotester för många år framöver och mycket ett stort ansvar gentemot rasen men även mot köparna som köpt kattungar från dig.

 

Men en bred avelsbas är väl bra?  Jo men många börjar avla av fel anledning och med alltför lite kunskap både kring kattskötsel allmänt men framför allt kring rasen, dess linjer, sjukdomar osv. Den Sibiriska katten är ansedd vara en frisk ras, vilket vi alla som avlar på våra katter måste ta ansvar för att den förblir.

 

Vår första katt börjar bli fertil:

Väldigt många gör misstaget att börja avla direkt på sin första raskatt. Man brister i kunskap och går alldeles för snabbt fram. Innan du ens börjar funderar på avel bör du ha minst några års erfarenhet av att äga katt, skötsel och beteende, kunskap om genetik, lagar och förordningar, uppfödning och djurhållning att du kan producera friska och sunda katter med gott temperament. Du har också ett stort ansvar att se till att avkommor från din uppfödning inte används i oseriös avel eller huskattsavel. Vi har alla ett moraliskt ansvar och är skyldiga enligt lag att inte skapa  lidande för våra katter. Därför är det viktigt att inte producera kattungar bara för att "man kan göra det" för det finns redan allt för många oönskade katter i Sverige som svälter eller fryser ihjäl vintertid.


Är min katt köpt till avel:

Om du köpt katten som sällskapskatt kan det vara så att uppfödaren ansett kattungen inte vara lämpad för avel. Det kan även vara så att uppfödaren vet att det finns problematik eller en viss osäkerhetsfaktor som gör att just denna linjen bör avlas på med stor försiktighet. Vilka och antalet kattungar som går vidare i avel bestäms ofta tidigt. Och när du bokat ditt katt till sällskap betyder det att avelskvoten för aktuell kull redan är fylld.

 

I värsta fall kan man sprida anlag till ohälsa snabbt genom att avla på olämpliga individer. Varje katt i avel ger ett genonslag för rasen. Du kan även sprida anlag som är ofarliga för din katt men som kan spridas vidare andra katter med samma anlag som ger sjuka kattungar!

 

Är min katt rastypisk? Kan jag bedöma det, är jag objektiv?

Alla tycker såklart att just sin katt är den finaste och mysigaste, och så ska det såklart vara för er katt är ER familjemedlem. Men har den rätt kvalitéer för att användas i avel? Och är du kritisk nog att vara objektiv mot din högt älskade familjemedlem? Om du bara vill producera "gulliga kattungar" så är det bättre du lägger dina pengar på något annat och kastrerar din katt.

 

Vår hona löper nu och vi försöker hitta en hane:

Det är förvånande ofta jag hört den här kommentaren. För det första är det inte lämpligt att para sin hona på första löpet, de flesta honor löper mellan 7-12 månader (ibland så tidigt som 4 månader). Den Sibiriska katten utvecklas långsamt så det kan vara bra att vänta med avel på en hona tills hon är 1,5 års ålder. Det är också bra att hon får ett löp utan parning om hon ätit p-piller. Men framför allt har man så liten framförhållning att man börjar leta hane när honan börja komma i löp så har man inte förstått vad avel innebär och då är det allra bäst för både er och honan att ni avstår och läsa på mer innan!

 

Genetik/ärftlighetslära:

För att ha kunskapen att börja avla måste du vara beredd att lägga många timmar varje vecka på att lära dig att studera stamtavlor och med hjälp av en kunnig mentor få stöd i vilka fallgropar det finns. Tänker du att ni ska få  "gulliga" kattungar i "fina färger" så har du för liten kunskap för avel! Vet du vad som finns bakom linjerna i din katt och katten du valt att para med så att du inte gör mer skada än nytta med din avel?

Många svarar då med att de inte tänker sälja till avel, och därför "spelar det ingenroll" vilken partner de väljer till honan eller om de repeterar parningen många gången. Inget kan vara mer felaktigt, dels är det tyvärr inte ovanligt att ägaren till en såld sällskapskatt ändå väljer att avla på katten. Dels kan du i värsta fall sprida ett sjukdomsanlag som sprids till väldigt många katter och kommer att få ett stort genomslag för kommande generationer. Tänk såhär skulle du välja att börja sälja försäkringar eller köra bil utan kunskap och i sistnämnda fallet körkort?!

 

Visst önskar man att alla uppfödare är ärliga och berättar om ev. problem. Tyvärr händer det att man hör uppfödare säga att de har "garanterat friska linjer och inga sjukdomar" detta bör få dig att ifrågasätta mer och tänka efter! Går det verkligen att garantera att din kattunge aldrig kommer att utveckla en sjukdom? Kan du garantera det när det gäller dig själv, oavsett om du känner till problematik i din släkt eller inte? Oavsett vad uppfödaren säger är det din skyldighet att ha kunskap om din katts linjer om du väljer att använda katten i avel.

 

HCM-test
Ett HCM-test är giltigt den dagen det görs, 2 veckor, 2 månader, 10 månader senare vet du inte om katten utvecklat HCM eller har börjat utveckla andra problem med hjärtat. Därför kan man aldrig säga att linjerna är HCM-fria det finns inget sånt. Däremot kan det vara så att uppfödaren kan styrka sina vältestade linjer genom resultat i Pawpeds där denne kan visa upp katter testade i generationer bakåt med normala hjärtan. Såna linjer kan man såklart anse som lite mer säkra än linjer där det finns okända katter så kallade "Foundation-katter" eller katter där släktingar har HCM eller är t ex. equivocal. Uppfödare som inte testar sina katter (oavsett anledning) kanske tar genvägar för att tjäna pengar, eller vet att de har något att dölja. Gå på magkänslan, har man inget att dölja så behöver man inte försöka dölja något!

 

Equivocal

Betyder "avvikande" dvs. att det är något vid testtillfället som inte räknas som ett normalt mätvärde då. Ibland händer det att katter som växer fort och får detta resultatet. Det kan även hända att man upptäcker en abnormalitet som t ex. ett skadat blodkärl eller liknande. Då får man vänta 6 månader till ett 1 år och göra ett nytt HCM-test. Man ska aldrig avla på en katt med avvikande resultat. Och är det så att katten har kända HCM-risker bör man få minst 2 nya normala testresultat inom 1-2 år innan planering av avel. Det finns katter som testar Equivocal och som utvecklar HCM, men det finns även katter som får en u.a (normalt hjärta/normal avvikelse) trots tidigare Equivocal. Så man bör vara extra försiktig  och gärna avvakta några normala resultat innan katten planeras för avel.

 

Leukemivirus - FeLV

Felint leukemivirus tillhör ett av de tester som görs inför avel. Provet är ett blodprov som sänds in för analys, smittförande katter identifieras genom att viruset påvisas i blodet. Sjukdomen visar sig genom symptom som tumörsjukdomar och sjukdomar som ger försämrat immunförsvar. Det smittar genom saliv, urin, blod och avföring. Det finns vaccin på marknaden men det har visat sig att det ökar risken till tumörsjukdomar.

 

Feline immunodeficiency virus - FIV

FIV katt-aids påverkar kattens immunförsvar och leder förr eller senare till döden.

 

Tandproblem

Om katten har problem med sina tänder eller har släktingar med problem, är det såklart inte säkert att avkommorna drabbas av det. Allt beror på vad diagnosen är. Det man vet är att tandsjukdomar som t ex. FORL kan gå i arv. Rött tandkött på en ungkatt förekommer ofta pga. hormoner men brukar kunna avhjälpas av tandborstning. Dock är det mycket viktigt att du VET om detta och då kan välja en partner till katten som INTE har några kända problem i sina linjer.

 

 

© Copyright Marie Holmberg, SE*Sessan´s 2010-2017

Det är enligt svensk lag (1960:729) förbjudet att kopiera innehåll så som texter och bilder utan upphovsmannens tillstånd.

 

 

 

 

 

 

 

Pälsen

Din kattunge kanske har valts till sällskap för att den inte hade lika bra pälskvalité som sina syskon, vilket är en egenskap som kan gå i arv. Katter med tovor mår sällan bra, och tyvärr är det vanligt att man trots detta väljer att avla på sin "avelskatt" oavsett päls. För katten är pälsen en stor del av hälsan, en katt som lider av tovor mår dåligt själv. Dessutom riskerar du att sprida denna egenskap till kattens avkommor. Det finns ungkatter kring året gamla som måste börja rakas, då har man inte avlat på rätt pälskvalité! Men det finns ibland andra anledningar till några enstaka tovor som t ex. foder, inomhusklimat eller att katten fäller. Men generellt sett har Sibiriska katter fått sämre och mjukare päls pga. av ovarsam avel vilket är ett problem. Pälsen ska kännas "hård" att ta i och vara vattenavstötande för silkig päls med mjuka täckhår är inte bra.
 

Skelett
Kanske din katt har en defekt i skelettet t ex. för runt, för kort nos, runda stora ögon osv. som kan tillföra lidande för individen det finns Sibiriska katter som har rinnande nosar och ögon för att de har för korta tårkanaler, vilket är samma problem som t ex. många perserkatter lider av. 

 

Det finns även problematik med navelbråck som ger avelsförbud, så har du valt att köpa en huskatt (med rasrena SIB föräldrar) kan det mycket väl bero på att någon av avelskatterna har en defekt som inte får avlas på. Och därför har tyvärr den personen valt att avla utan stamtavla, vilket då är huskatter de föder upp!

 

Var även noga med att undersöka att din katt inte har svansknick (kroksvans) det är en defekt som även om katten med knicken troligen inte lider i nästa generation kan bli betydligt allvarligare och knicken kan sitta på ryggraden vilket ger lama kattungar.

 

Temperament

En otroligt viktig del i aveln är temperamentet. Även om många säger att en katt är en katt ;) Så bör du kunna kamma pälsen, klippa klor, duscha den och åka till veterinären utan att behöva söva katten. En katt med för mycket egen vilja kan förvisso paras med en väldigt "snäll och hanterbar katt" men risken är ändå stor att du får väldigt bestämda kattungar som växer upp till att bli bestämda vuxna katter med mycket egen vilja. Visar det sig att katten ger såna avkommor bör du kanske fundera på att kastrera. Eftersom rasen fortfarande är relativt ny i Sverige har man försökt ta tillvara på linjerna som funnits. Nu växer rasen i alarmerande hastighet och då kan vi börja vara mer kritiska i vilka individer vi väljer att avla på.

 

Kommer vi att tjäna pengar på uppfödningen?  

Det är lätt att tro att när du köpt din Sibiriska katt för 8000-10000 kr så måste det vara en guldgruva att bli uppfödare inte sant?! Dock när man räknar på vad en kull faktiskt kostar så inser man snabbt att det inte handlar om någon inkomstkälla. Du ska oavsett göra de självklara hälsotester regelbundet upp till 8 års ålder (oavsett antalet kullar på katten vilket tyvärr många uppfödare verkar "glömma" bort! För att föda upp en normalstor kull kostar det ungefär detsamma som du får in i försäljning på kattungarna.

 

Avgifter/kostnader

Förutom avelstester för din hona ska du även betala för: parningsavgifter, ev. städavgift, registrering av kullen, ID-märkning, vaccinationer, avmaskning/kolla masken, försäkringar för honan under sin livstid, kattungarnas försäkring, dolda-fel-försäkring på kattungarna i 3 år, foder, sand. För att kunna planera för en kull bör du ha försäljningsvärdet på en normalstor kull som buffert. För att vara säker på att du har tillräckligt med pengar för att påbörja aveln. Råkar du ut för att honan behöver få ett kejsarsnitt bör du också vara införstådd med att det blir allt vanligare att försäkringsbolagen inte godkänner kostnaden och ersätter det trots att det är på rekommendation av veterinär. Kostnaden brukar uppgå till ca 13 000 - 20 000 kr ibland mer beroende på tid och ev. komplikationer. Har summerat ihop kostnaderna både för en avelskatt och för en kullar, och tyvärr är det ganska snart tydligt att det krävs genvägar i aveln för att den ska bli inkomstbringande.

 

Slitage

Utöver det får man även räkna på slitaget i hemmet, blomkrukor åker i golvet, lampor går sönder, tapeter får rivmärken, golvet repas/linoleum mattan kan bli en god tuggleksak, soffan fungerar som en härlig racerbana där trådar rivs upp, mattor "kloas sönder", klösträden som säkert hållit i många år åt din katt/katter slits sönder redan efter en eller ett par kullar mm.

 

Socialisering

Lägger man dessutom till all arbetstid man förlorar så som sista veckan före förlossningen då du inte kan lämna honan ensam. I värsta fall förlorar du ännu mer arbetstid om du har oturen att få problem med en kull som kanske behöver stödmatning dygnet runt första veckorna för att överleva. Även om du har en kull som mår bra och allt fungerar som det ska, tar det otroligt mycket tid att socialisera kattungarna, badträna, kloklippa, gos/lek, matning och städning och för att kunna sälja kattungarna även fotografering, uppdatering av hemsida/blogg, så är det ett ideellt arbete som görs av den som har ett brinnande intresse att hålla rasen frisk och välmående. Jag brukar säga att all ledig tid från att kattungarna föds tills de flyttar läggs på kullen.

 

Köpare

Förutom all skötsel med kattungarna, får du även räkna med att lägga mycket tid på telefonsamtal/epost och besök från familjer som vill hälsa på sina blivande familjemedlemmar och även allergitesta ett par gånger innan de bokar sin kattunge. Räkna med minst 3 timmar i veckan bara på annat som hör till uppfödningen men inte till kattungeskötsel. Framför allt måste du som uppfödare ha tillräckligt med kunskap både kring katthållning, rasen, hälsotester mm för att kunna vägleda dina kattungeköpare och finnas där som stöd för dem under resten av deras katts liv.

 

Ditt ansvar enligt djurskyddslagen och konsumentköplagen:

Djurskyddet regleras i lagen. I djurskyddslagen (SFS 1988:534) finns bestämmelser om hur djur ska hållas och skötas, gäller djur som hålls i fångenskap lantbruksdjur, sällskapsdjur, tävlingsdjur mfl. En grundläggande bestämmelse i lagen är att djur ska behandlas väl och skyddas från sjukdomar och onödigt lidande.

 

Konsumentköplagen gäller vid försäljning av kattunge uppfödare till privatperson. Från den 1 april 2005 förlängdes reklamationstiden från 2 år till 3 år. Om man säljer avelskatt till annan uppfödare tillämpas köplagen. Regler för uppfödning och stambokföring är översatta från FIFes "Breeding and Registration Rules” samt från ”Rules for Catterynames”. De reglerar t ex. tillvägagångssätt och krav för registrering av kull, avelsgodkännande, stamnamn, hon- och hankattägarens ansvar och överlåtelse av katt. År 2002 utökades regelverket med regler för omvårdnad och levnadsmiljö.

 

VARNING! Kattunge-mills (fabriker)

Det blir allt vanligare med uppfödare som producerar många kullar årligen eller låter samma katter para och producerar kullar upprepade gånger. Anledningen till detta är att de försöker tjäna pengar på sin uppfödning. Dessa kattungar säljs sedan vidare och börjar att avlas på. Då har man på kort tid en stor andel kattungar med samma genuppsättning som fortsätter producera kattungar. Om dessa genuppsättningar visar sig bära på en risk kan det dröjer ett par år innan detta märks och då är skadan redan skett! Om uppfödaren tar kull på kull med samma föräldrar, avlar man inte med hänsyn till varken rasens välmående eller katternas välmående. Om du inte vill vara gravid jämt vill knappast din honkatt vara det heller.

 

Det finns en stor risk att de inte bara genar i grundreglerna av uppfödning och genetik utan att de dessutom låter bli att hälsotesta för att ytterligare öka på förtjänsterna för sin avel. Vilket i förlängningen kan ge katastrofala följder för vår ras då dessa linjer sprids snabbat och om det visar sig ha någon slags hälsoproblematik kan det vara omöjligt att undvika katastrofen när så många katter använts i avel med lika genuppsättning.

 

Undvik att köpa katter från dessa kattungefabriker är det enda sättet att få dem att sluta massproducera kattungar.

 

Huskattsavel
Slutligen var noga att köpa din blivande avelskatt med tydliga intentioner till uppfödare att du tänker börja föda upp på denna katt. Det kan vara så att avelskvoten redan är fylld, eller annan anledning till varför uppfödaren tagit beslut att inte sälja till avel.

 

Det finns ett stort mörkertal där renrasiga katter används i avel, men där kattungarna säljs utan stamtavla. Om du köper en katt utan stamtavla/registreringsbevis är den endast en huskatt. Den är såklart lika mycket värd ändå som familjemedlem men den är en huskatt. Och om kattungen kommer från rasrena föräldrar, bör man tänka flera gånger innan man väljer att köpa katten. Att registrera en katt med stamtavla kostar 300 kr per kattunge, alltså knappast orsak till att sänka priset och försöka "ge fler möjlighet att köpa raskatter" som många skyller på. Anledningen brukar däremot vara att katten man avlat på har avelsförbud pga. defekt eller att föräldradjuren har kända hälsoproblem tex. med hjärtat och uppfödaren därför väljer att inte registrera kattungarna. Du kan läsa mer om detta här: http://www.sessans.com/huskatt.html

 

 

Med vänlig hälsning

Marie, SE*Sessan´s