Sjukdomar:

Det är varje uppfödares ansvar att göra sitt bästa för den ras som valet faller att att avla på. Det betyder att man är kritisk i sina val av avelskatter som måste ha ett bra grundtemperament, pälskvalitéer (påverkar allmäntillståndet), lätta förlossningar, påverkan av fertilitet, stark modersinstinkter och andra viktiga egenskaper för avelsdjur. Som uppfödare måste man kunna läsa stamtavlor och förstå linjerna man avlar på, förstå nedärvning på sjukdomar och på så sätt inte dubblera katter i stamtavlan som innebär högre risk för t ex. HCM. Inavelsgraden är viktig såtillvida att man håller den låg för den genetiska mångfaldens skull och då inavel ökar riskerna för defekter och känslighet för infektionssjukdomar men att den inte säger hela bilden för hur man föder upp friska katter! Rasen Sibirisk katt anses vara en frisk ras utan speciellt många hälsoproblem, vi fortsätter att jobba för att vi behåller rasen frisk!

 

HCM (Hypertrofisk kardiomyopati, förtjockning av hjärtmuskeln och hjärtmuskelns struktur vilket ger ett sämre pumpande hjärta, en hjärtsjukdom som finns inom alla kattraser även hos de större kattdjuren. Många gånger är ägaren ovetande om att katten drabbats av sjukdomen, då den i sitt förstadiet oftast inte ger några försämringar av livskvalité. Drabbad katt kan plötsligt dö utan så många tecken på sjukdom före. Vissa individer visar olika symptom såsom som blåsljud, rubbningar i hjärtrytmen, anfåddhet, proppar i lungor eller i bakbenen. Vårt enda sätt att diagnostisera HCM är med hjälp av ultraljud.

 

Om katten får katten diagnosen Equivocal (avvikande) på sitt HCM-test betyder det att något är avvikande med hjärtat. Ibland kan t ex. snabbt växande katter få denna diagnos, för att 6 mån till 1 år senare testas med normalt hjärta. Det man ska tänka på är att finns det katter med högre risk för HCM bakåt i linjerna bör man vara extra försiktig och avvakta avel. Testet är som sagt ett enkelt ultraljud men det ska utföras av en Pawpeds godkänd kardiolog så att resultatet kommer in i Pawpeds (klicka på namnet). I Pawpeds register kan du skriva in stamnamnet /kattens namn och på så sätt få fram dess stamtavla och se hur tidigare generationer är testade. Behöver ni hjälp med att hitta kardiologer som är kopplade till Pawpeds kan ni läsa mer om dem här: Pawpeds godkända kardiologer.

 

Vi informerar våra köpare om att vi gärna vill att sällskapskatter också HCM-testas 1-2 ggr, och hjälper till med blankett mm om så önskas. Att HCM-testa sin katts hjärta är viktigt för individen, se det som en mer grundläggande hälsoundersökning. För mig som uppfödare är det också bra att få utvärdering på hur våra avkommor mår. Vi lägger stor vikt på kunskap kring linjer, avlar långsiktigt och försiktigt men det finns såklart inga garantier på levande varelser. Däremot gör vi vårt bästa att minimera antalet risker i våra parningar. Om HCM upptäckts på en närbesläktad katt behöver man vidtaga åtgärder på avelskatterna också. Det är idag inte helt klarlagt hur HCM nedärvs, men allt tyder på att det är en dominant nedärvning dvs. att det räcker med ett anlag för att att utveckla sjukdomen!

 

Sällskapet Sibirisk katt arbetar med Pawpeds hälsoprogram för HCM, och därför ska alla avelsdjur testas för HCM före avel, och sedan en gång per år eller inför parning. Det är av stor vikt att poängtera att alla katter som använts i avel (oavsett antalet avkommor) ska fortsätta testas efter avel. Då det visat sig att våra Sibiriska katter kan utveckla sjukdomen sent i livet. Därför rekommenderas regelbundna tester inför kull samt tester vid 3, 5 samt vid 7-8 års ålder.

 

* FORL (Feline Odontoclastic Resorptive Lesions) även kallad TR (tooth resorption): Hos en katt med FORL är odontoklasterna (de nedbrytande cellerna) mycket mer aktiva än odontoblasterna (de uppbyggande cellerna). Vilket kommer att resultera i att det blir hål i tanden (ofta strax ovanför tandköttskanten). Vissa katter får många tänder drabbade andra ett fåtal. Hålen som bildas gör att nervvävnaden i pulpan blir blottad och det blir ett mycket smärtsamt tillstånd för djuret. Det kan hända att hålet som bildas blir så stort att kronan lossnar, när en tand är påverkad växer ofta tandrot och käkben samman.

Statistiskt sett är det är mörk läsning när det gäller denna sjukdom, det visar att ca var tredje katt oavsett ras/ursprung kommer att drabbas någon gång under sitt liv. I vår ras förekommer TR/FORL och vi måste alla försöka att undvika att avla på katter som har högre risk bakom sig t ex. föräldrar med sjukdomen. Många kattägare vittnar om att de katter som går på BARF (Biologiskt Anpassad Rå Föda) har friskare och starkare tänder och tandkött. Så om man kan ge sin katt mer naturlig föda dvs kött, ben och senor kan det hjälpa att hålla tänderna rena. Katten är trots allt en karnivor och behöver tugga kött för att använda sina tänder på rätt sätt. Det är även viktigt att sköta kattens tänder, precis som vi sköter våra egna tänder. Det kan även vara värt att titta på vilka försäkringsbolag som hjälper till vid denna problematik.

 

PKD (Polycystic kidney disease) Polycystisk njursjukdom betyder att katten föds med små cystor i njurarna som med tiden blir större och fler ju äldre katten blir. Drabbade katter brukar börja uppvisa symptom på sjukdom då med förstorade njurar och njursvikt mellan tre till 10 års åldern. Det finns i nuläget ingen behandling och sjuka katter avlider så småningom av sjukdomen. Ultraljudsdiagnos kan göras efter 10 månaders ålder och har då en exakthet på 98%. PKD är ingen sjukdom som smittar mellan katterna. En PKD-positiv katt är heterozygot i sitt anlag och ärvt den från en förälder, eller homozygot i sitt anlag har då ärvt genen från båda föräldrarna, oavsett kommer med tiden att utveckla sjukdomen. Anlaget är alltså dominant därför ska man aldrig använda drabbade katter i avel. 
 

* PK-brist (Pyruvatkinasbrist) en sjukdom som innebär att individen saknar ett enzym som verkar för att de röda blodkropparna ska fungera normalt sjukdomen finns hos flera djurarter. Sjukdomen är en autosomalt recessiv defekt. PK-brist är en anemisk sjukdom och innebär att det ofta kan dröja ett par år innan katten blir riktigt sjuk. Tyvärr finns det uppfödare som blandar in raser som Somali, Perser mm. för att få fram nya färger (vanligt i Europa) och då ökar risken att vi får katter som bär på detta anlag. Det är alltså viktigt att titta på "nya" färger inom rasen som en oro, då vi inte vill få in rasrelaterade sjukdomar.

 

* HD-höftledsdysplasi

Det finns ett fåtal individer av Sibirisk katt som drabbats av denna sjukdom vad jag vet i nuläget. Den är alltså inte vanligt förekommande, men man bör ändå vara medveten om att problemet kan uppstå.

 

* Vikt/viktnedgång

Vikt är många gånger ett laddat ämne att diskutera om. Många diskussioner på olika forum för Sibirisk katt handlar om vikt och storlek. Vikten är långt ifrån det enda redskapet som ger indikation på om individen är frisk eller inte. Vikten är individuell precis som på oss människor, det går alltså inte att säga att alla hanar av rasen ska väga si eller så mycket. Viktigast är att man har koll på kattens hull, allmäntillstånd och att den äter. Jag rekommenderar alla kattägare att väga sina katter regelbundet. Men inte för att vikten i sig säger så mycket utan för att ha kontroll på om katten får en kraftig viktnedgång då det kan vara tecken på annat hälsoproblem, och utan vågen som hjälp är det oerhört svårt att se om katten är sjuk eller ej. Våra tamkatter är precis som deras vilda släktingar - rovdjur och rovdjur visar INTE att de är sjuka om de inte är extremt allmänpåverkade och sjuka.

 

Vår och sommar är det vanligt att vuxna katter tappar lite i vikt, för att sedan äta upp sig på sensommaren hösten igen detta är helt normalt. Andra orsaker till ointresse för mat beror väldigt ofta på fertilitet. En katt som är kraftigt underviktigt som fertil och matvägrar periodvis och/eller inte äter normalt under dräktighet/kull bör kastreras den mår sämre än den ska behöva göra av sin fertilitet. En honkatt som äter dåligt och fortsätter med det genom dräktighet och förlossningen. Kan i värsta fall efter förlossningen få allvarliga komplikationer kan fall leder till döden inom ett par timmar. Dock är det viktigt att poängtera att fertila katter ofta är lite åt det slankare håller och det gör inget, tvärtom är många av katterna i vårt land kraftigt överviktiga idag och det innebär en större risk för ohälsa än om de är slanka.

 

Andra orsaker till viktnedgång kan vara sjukdom såsom diabetesnjurproblemhypertyreos överproduktion av sköldkörteln eller tand/tandköttsproblem som vi nämnt tidigare. Många av dessa problem är behandlingsbara med tabletter eller specialfoder. Kattungar kan även födas med underfunktion av sköldkörtelhormon hypotyreos och då behöver man ge dem medicin i tablettform resten av deras liv. Kattungar som föds med detta tillstånd har ofta tydliga symptom såsom dvärgväxt, trög mage, väldigt runt och extremt utseende och att de inte följer utvecklingen av syskonen. Med ny kunskap kring denna sjukdom, räddas nu många kattungar som är drabbad av sjukdomen med hjälp av medicinering.

 

 

Med vänlig hälsning

 

 

© Copyright Marie Holmberg, SE*Sessan´s 2010-2018

Det är enligt svensk lag (1960:729) förbjudet att kopiera innehåll så som texter och bilder utan upphovsmannens tillstånd.