Sjukdomar:

Det är varje uppfödares ansvar att göra sitt bästa för den ras som valet faller att att avla på. Det betyder att man är kritisk i sina val av avelskatter som måste ha ett bra grundtemperament, pälskvalitéer (påverkar allmäntillståndet), lätta förlossningar, påverkan av fertilitet, stark modersinstinkter och andra viktiga egenskaper för avelsdjur. Som uppfödare måste man kunna läsa stamtavlor och förstå linjerna man avlar på, förstå nedärvning på sjukdomar och på så sätt inte dubblera katter i stamtavlan som innebär högre risk för t ex. HCM. Inavelsgraden är viktig såtillvida att man håller den låg för den genetiska mångfaldens skull och då inavel ökar riskerna för defekter och känslighet för infektionssjukdomar men att den inte säger hela bilden för hur man föder upp friska katter! Rasen Sibirisk katt anses vara en frisk ras utan speciellt många hälsoproblem, vi fortsätter att jobba för att vi behåller rasen frisk! Testet utförs genom ultraljud, och det är viktigt att välja en Pawpeds godkänd kardiolog så att resultatet kommer in i Pawpeds (klicka på namnet). I Pawpeds register kan du skriva in stamnamnet /kattens namn och på så sätt få fram dess stamtavla och se hur tidigare generationer är testade. Behöver ni hjälp med att hitta kardiologer som är kopplade till Pawpeds kan ni läsa mer om dem här: Pawpeds godkända kardiologer.

 

HCM (Hypertrofisk kardiomyopati, förtjockning av hjärtmuskeln och hjärtmuskelns struktur vilket ger ett sämre pumpande hjärta, en hjärtsjukdom som finns inom alla kattraser även hos de större kattdjuren. Många gånger är ägaren ovetande om att katten drabbats av sjukdomen, då den i sitt förstadiet oftast inte ger några försämringar av livskvalité. Drabbad katt kan plötsligt dö utan så många tecken på sjukdom före. Vissa individer visar olika symptom såsom som blåsljud, rubbningar i hjärtrytmen, anfåddhet, proppar i lungor eller i bakbenen. Vårt enda sätt att diagnostisera HCM är med hjälp av ultraljud.

 

Om katten får katten diagnosen Equivocal (avvikande) på sitt HCM-test betyder det att något är avvikande med hjärtat. Ibland kan t ex. snabbt växande katter få denna diagnos, för att 6 mån till 1 år senare testas med normalt hjärta. Det man ska tänka på är att finns det katter med högre risk för HCM bakåt i linjerna bör man vara extra försiktig och avvakta avel.

 

Vi informerar våra köpare om att vi gärna vill att sällskapskatter också HCM-testas 1-2 ggr, och hjälper till med blankett mm om så önskas. Att HCM-testa sin katts hjärta är viktigt för individen, se det som en mer grundläggande hälsoundersökning. Vi lägger stor vikt på kunskap kring linjer, avlar långsiktigt och försiktigt men det finns såklart inga garantier på levande varelser. Däremot gör vi vårt bästa att minimera antalet risker i våra parningar. Om HCM upptäckts på en närbesläktad katt behöver man vidtaga åtgärder på avelskatterna också. Det är idag inte helt klarlagt hur HCM nedärvs, men allt tyder på att det är en dominant nedärvning dvs. att det räcker med ett anlag för att att utveckla sjukdomen!

 

Sällskapet Sibirisk katt arbetar med Pawpeds hälsoprogram för HCM, och därför ska alla avelsdjur testas för HCM inför avel samt tester vid 3 år, 5 år samt när behov finns upp till 8 års ålder (katter som använts mycket, eller där det inte är testat bakåt). Det är av stor vikt att poängtera att alla katter som använts i avel (oavsett antalet avkommor) ska fortsätta testas efter avel. Då det visat sig att våra Sibiriska katter kan utveckla sjukdomen sent i livet.

 

* FORL (Feline Odontoclastic Resorptive Lesions) även kallad TR (tooth resorption): Hos en katt med FORL är odontoklasterna (de nedbrytande cellerna) mycket mer aktiva än odontoblasterna (de uppbyggande cellerna). Vilket kommer att resultera i att det blir hål i tanden (ofta strax ovanför tandköttskanten). Vissa katter får många tänder drabbade andra ett fåtal. Hålen som bildas gör att nervvävnaden i pulpan blir blottad och det blir ett mycket smärtsamt tillstånd för djuret. Det kan hända att hålet som bildas blir så stort att kronan lossnar, när en tand är påverkad växer ofta tandrot och käkben samman.

Statistiskt sett är det är mörk läsning när det gäller denna sjukdom, det visar att ca var tredje katt oavsett ras/ursprung kommer att drabbas någon gång under sitt liv och det finns en viss ärftlig betingelse. Många kattägare vittnar om att de katter som går på BARF (Biologiskt Anpassad Rå Föda) har friskare och starkare tänder och tandkött. Så om man kan ge sin katt mer naturlig föda dvs kött, ben och senor kan det hjälpa att hålla tänderna rena. Katten är trots allt en karnivor och behöver tugga kött för att använda sina tänder på rätt sätt. Det är även viktigt att sköta kattens tänder, precis som vi sköter våra egna tänder. Det kan även vara värt att titta på vilka försäkringsbolag som hjälper till vid denna problematik.

 

PKD (Polycystic kidney disease) Polycystisk njursjukdom betyder att katten föds med små cystor i njurarna som med tiden påverkar njurarnas funktion. Sjukdomen smittar inte mellan katter! Vanliga symptom är törst, viktnedgång, minskad aptit. Sjukdomen är kronisk och cystorna påverkar njurarnas funktion. Ultraljudsdiagnos kan göras efter 10 månaders ålder, med modern ultraljudsutrustning och kunnig veterinär kan man även skanna mindre kattungar med stor exakthet också. En PKD-positiv katt är heterozygot i sitt anlag och ärvt den från en förälder, eller homozygot i sitt anlag har då ärvt genen från båda föräldrarna det är ett autosomalt anlag man ska aldrig använda drabbade katter i avel.

Ny information 2019 -  Det har framkommit att sjukdomen PKD - Polycystisk njursjukdom förekommer i större utsträckning i rasen Sibirisk katt än vi tidigare trott. Vi har pga. importer PKD-testat sedan 2013 men kommer nu att ultraljudstesta våra katter som redan testats negativt via DNA. I dagsläget (april 2019) går det inte att utesluta reccessiva anlag, men på t ex. människor är det dock ovanligt. Det viktigast är att fortsätta kartlägga linjer där det finns drabbade katter, importer samt katter med importlinjer bakåt.

 

* PK-brist (Pyruvatkinasbrist) en sjukdom som innebär att individen saknar ett enzym som verkar för att de röda blodkropparna ska fungera normalt sjukdomen finns hos flera djurarter. Sjukdomen är en autosomalt recessiv defekt. PK-brist är en anemisk sjukdom och innebär att det ofta kan dröja ett par år innan katten blir riktigt sjuk. Tyvärr finns det uppfödare som blandar in raser som Somali, Perser mm. för att få fram nya färger (vanligt i Europa) och då ökar risken att vi får katter som bär på detta anlag. Det är alltså viktigt att titta på "nya" färger inom rasen som en oro, då vi inte vill få in rasrelaterade sjukdomar.

 

* HD-höftledsdysplasi

Det finns ett fåtal individer av Sibirisk katt som drabbats av denna sjukdom vad jag vet i nuläget. Den är alltså inte vanligt förekommande, men man bör ändå vara medveten om att problemet kan uppstå.

 

* Vikt/viktnedgång

Vikt är många gånger ett laddat ämne att diskutera om. Många diskussioner på olika forum för Sibirisk katt handlar om vikt och storlek. Vikten är långt ifrån det enda redskapet som ger indikation på om individen är frisk eller inte. Vikten är individuell precis som på oss människor, det går alltså inte att säga att alla hanar av rasen ska väga si eller så mycket. Viktigast är att man har koll på kattens hull, allmäntillstånd och att den äter. Jag rekommenderar alla kattägare att väga sina katter regelbundet. Men inte för att vikten i sig säger så mycket utan för att ha kontroll på om katten får en kraftig viktnedgång då det kan vara tecken på annat hälsoproblem, och utan vågen som hjälp är det oerhört svårt att se om katten är sjuk eller ej. Våra tamkatter är precis som deras vilda släktingar - rovdjur och rovdjur visar INTE sjukdom om de inte är extremt allmänpåverkade.

 

Vår och sommar är det vanligt att vuxna katter tappar lite i vikt, för att sedan äta upp sig på sensommaren hösten igen detta är helt normalt. Andra orsaker till ointresse för mat beror väldigt ofta på fertilitet  eller sjukdom såsom diabetesnjurproblem, eller tand/tandköttsproblem som vi nämnt tidigare. Många av dessa problem är behandlingsbara med tabletter eller specialfoder.  

 

* HYPERtyreos 

överproduktion av sköldkörteln. Sjukdomen drabbar vanligen medelålders till äldre katter där medelåldern vid diagnos är 13 år. Det förekommer även diagnos på yngre katter, men det är ovanligt. Den här sjukdomen är inte ärftlig och orsakas av en godartad förändring/nybildning i sköldkörteln vilken orsakar överskott av sköldkörtelhormon Tyroxin (T4). Symptom: överaktiv, ökad hjärtfrekvens, aggressivitet, håravfall, blåsljud, intensivt jamande samt avmagring trots god aptit. Behandling består av specialfoder (jodfritt), injektion med radioaktiv jod eller tabletter.

 

* HYPOtyreos
Ovanlig sjukdom på katt men förekommer, sjukdomen innebär att individen producerar för lite Tyroxin (T4). Sjukdomen är medfödd och symptomen uppkommer redan när kattungen är liten. Symptom: dvärgväxt/dålig tillväxt, trög mage,  är underutvecklad/utvecklas långsammare än syskon, är slö och sover mycket, får ofta livshotande förstoppningar. Behandling: livslång medicinering med tabletter.

 

Med vänlig hälsning

 

 

© Copyright Marie Holmberg, SE*Sessan´s 2010-2019

Det är enligt svensk lag (1960:729) förbjudet att kopiera innehåll så som texter och bilder utan upphovsmannens tillstånd.